Emlékeztetőül...
2009. január 11. írta: stephy-alias:Nászta Katalin

Emlékeztetőül...

2007.09.27, csütörtök

Szeretnék valamit elmondani nektek.

Mikor arról beszéltek, hogy nem szeretitek, ha fejbevág valaki titeket az Igével.

Az Ige Isten szájából származik.

Az igéről azt mondja az írás: És tudjuk, hogy a teljes írás Istentől ihletett, és az írás fel nem bontható, a Lélek kardja, amely az Isten beszéde… Efézus 6:17/b

A kard fegyver.

„Mert az Istennek beszéde élő és ható és élesebb minden kétélű fegyvernél és elhat a szívnek és léleknek(szellemnek), az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait.” Zsidó 4:12

„Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni…”

„A hit pedig hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által.” Róma 10:17 A megszentelődés az ige által történik.

„Szenteld meg őket a te igazságoddal. A te igéd igazság.”János 17:17

Isten megismerése a következőképpen történik:

„Mert ama beszédeket, amelyeket nékem adtál, ő nékik adtam; és ők befogadták, és igazán megismerték, hogy én tőled jöttem ki, és elhitték, hogy te küldtél engem.” János 17:8

Mert hogy az az örök élet „… hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust.” János 17:3

„Szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre.”

Jézus a tanítványaiért imádkozott. Akik befogadták az ő beszédeit, amiket átadott nekik az Atyától küldve, és tanította őket.

Életmód és életforma változást is jelentett. Otthagyták a bűnös foglalkozást – Máté a vámszedő pld. – és Jézust követték.

Az Ige ismerete, befogadása és megtartása adja a mi belső emberünk naponkénti megújulását, amit megöntöz az Úr hűsége minden reggel.

Az Úr szent. Nem tisztátalanságra hívott el minket. Nem arra, hogy összekeveredjünk, vegyüljünk a világ népeivel, hanem, hogy ragyogjunk közöttük, mint fénylő csillagok. A ragyogás pedig nem belőlünk fakad, hanem az Istentől, az Igéjéből, annak megcselekvéséből, megéléséből – így árad ki.

Nem egy vallásos magatartás ez, aki úgy él, mint a többiek, csak időnként összeteszi a kezét, hanem teljes cserét jelent, embercserét – önmagunkért Krisztust kaptuk cserébe, az Ő életét, magatartását, ő pedig: Istennek élő Igéje.

A Jelenések könyve 19:11-16 leírja, hogy a neve Isten Igéjének neveztetik, és szájából éles kard jön ki, hogy azzal verje a pogányokat. De ugyanazzal az éles karddal tisztogat, metsz minket, az övéit is.

„Minden szőlővesszőt, amely… … gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen.” János 15:2/b

„Ti már tiszták vagytok – mondja a tanítványainak – ama beszéd által, amelyet szóltam néktek.” János 15:3

A beszéd által vagyunk tiszták. A beszédet, ami nem egy szó, nem egy mondat, hanem beszéd, ami több ennél, folyamatosságot, állandóságot, nagy terjedelmet, átfogót jelez – ismernünk kell. És élnünk vele, használnunk azt.

Mert olyan, mint az eső. A beszéd alapja a gondolat, ami a szívből, a szellemből származik. „Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti utaitok az én utaim, így szól az Úr. Mert amint magasabbak az egek a földnél, aképpen magasabbak az én utaim utaitoknál és gondolataim gondolataitoknál. Mert amint leszáll az eső és a hó az égből, és oda vissza nem tér, hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi azt, és magot ád a magvetőnek, és kenyeret az éhezőnek;

Így lesz az én beszédem, amely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és szerencsés lesz ott ahová küldöttem.” Ésaiás 55:8-11

Isten beszéde nem tér üresen vissza hozzá.

Lássuk mit vihet magával Istenhez.

1. MEGBÁNÁST

Jelenések 3:19

„Akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem: légy azért buzgóságos és térj meg.”

(Beszédet küldött az Úr Jákobnak és leesett Izraelben, Hogy megértse az egész nép… … hiszen e nép nem tért meg az őt verő Istenhez, és a seregeknek Urát nem keresték) Ésaiás 9:8-9/a;13

A megbánást, a bűneik feletti megszomorodást, megtérést az ő beszédei okozták, szerezték, és az ember részéről érkezik felé. (2.Kor.7:10 „Mert az Isten szerint való szomorúság üdvösségre való megbánhatatlan megtérést szerez.”)

2.HÁLAADÁST

Kolossé 3:16 „… Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben;tanítván és intvén egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak.”

3. ÖRÖMÖT

Ésaiás 9:2-3 „A nép, amely sötétségben jár vala, lát nagy világosságot, akik lakoznak a halál árnyékának földében, fény ragyog fel fölöttük! Te megsokasítod e népet, nagy örömöt szerezvén néki, és örvendeznek előtted az aratók örömével, és vigadoznak, mint mikor zsákmányt osztanak.

És mivel kétélű kard, és az ő beszéde nekünk szól, nekünk is hozza mindazt, amit neki visz.

Ésaiás 50:4-5

„Az Úr Isten bölcs nyelvet adott én nékem, hogy tudjam erősíteni a megfáradtat beszéddel, fölserkenti minden reggel, fölserkenti fülemet, hogy hallgassak, miként a tanítványok.” Az Úr Isten megnyitotta fülemet, és én nem voltam engedetlen, hátra nem fordultam.

4.BÁTORSÁGOT

„Erősítsétek a lankadt kezeket, szilárdítsátok a tántorgó térdeket. Mondjátok a remegő szívűeknek: legyetek erősek, ne féljetek! Imé, Istennek báránya jő, az Isten, aki megfizet, ő jő, és megszabadít titeket!” Ésaiás 35:3-4

5. KENYERET, VIZET

Ésaiás 44:2-3-4;

Ésaiás 33:15-16

„Aki igazságban jár és egyenesen beszél, aki megveti a zsarolt nyereséget, aki kezeit rázván nem vesz ajándékot, aki fülét bedugja, hogy véres tervet ne halljon, és szemeit befogja, hogy gonoszt ne lásson: Az magasságban lakozik, kőszálak csúcsa az ő bástyája, kenyerét megkapja, vize el nem fogy.”

„De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a saskeselyűk, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el.” Ésaiás 40:31

„Erőt ad a megfáradottnak, és az erőtlen erejét megsokasítja.” Ésaiás 40:29

6. HŰSÉGET

„De te Izrael, én szolgám, Jákob, akit én elválasztottam, Ábrahámnak, az én barátomnak magva; Te, akit én a föld utolsó részéről hoztalak, és véghatárairól elhívtalak, és ezt mondám néked: Szolgám vagy te, elválasztottalak és meg nem útállak. Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened, megerősítelek, sőt, megsegítelek, és igazságom jobbjával támogatlak. Ímé megszégyenülnek és meggyaláztatnak, akik fölgerjednek ellened, semmivé lesznek és elvesznek, akik veled perlekednek, Keresed őket, és meg nem találod a veled versengőket, megsemmisülnek teljesen, akik téged háborgatnak. Mivel én vagyok a te Urad, Istened, aki jobb kezedet fogom, és aki ezt mondom néked: Ne félj, én megsegítelek! Ne félj férgecske Jákob, maroknyi Izrael, én megsegítelek, szól az Úr, a te megváltód, Izraelnek Szentje!” Ésaiás 41:8-14

És ezzel kapcsolatos az is, amit ma mutatott az Úr: az Ő öröme miben áll?

"Örül Sion hegye, ujjonganak Júda lányai a te ítéleteidért." Zsolt.48:12

"Az Úr szilárdítja meg az igaz ember lépteit, és útját kedveli." Zsolt 37:23

"Mert szereti az Úr az ítéletet, és el nem hagyja az ő kegyeseit, megőrzi őket mindörökké, a gonoszok magvát pedig kiirtja." Zsolt 37:28

"Fondorkodik a gonosz az igaz ellen, és fogait csikorgatja rá: Az Úr neveti őt, mert látja, hogy eljő az ő napja." Zsolt 37:12

"Az egekben lakozó neveti, az Úr megcsúfolja őket." Zsolt 2:4

"Te pedig Uram, neveted őket, és megcsúfolod mind e pogány népet." Zsolt 59:9

"Ne félj! Ne lankadjanak kezeid, Sion! Az Úr, a te Istened közötted van; erős ő, megtart, örül te rajtad örömmel, hallgat az ő szerelmében, énekléssel örvendez neked." Sofóniás 3:16/b-17

A bejegyzés trackback címe:

https://aharmadiknaponalegnehezebb.blog.hu/api/trackback/id/tr71870318

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.